LVĢMC Laboratorija piedāvā veikt starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu ar klienta laboratoriju, lai sniegtu iespēju klienta laboratorijai to izmantot kā instrumentu testēšanas metodikas validācijas un/vai akreditācijas mērķiem. Salīdzinošās testēšanas pakalpojums paredzēts konkrētas matricas (ūdens, izmeši, augsne) parauga testēšanai uz piedāvātiem parametriem. Salīdzinošās testēšanas pakalpojums ir pieejams piesakoties pietiekamam interesentu skaitam, kas nepieciešams rezultātu ticamai statistiskai novērtēšanai.

Detalizētāku informāciju par pakalpojumiem un to cenām sniegsim, ja rakstīsiet elektroniski uz e-pastu klientu.serviss@lvgmc.lv vai piezvanīsiet pa tālruni 67032669, 67032021 vai 67751409.