Radioaktivitātes testēšana un individuālā dozimetrija

LVĢMC laboratorija piedāvā veikt radiācijas mērījumus ūdens paraugos, celtniecības materiālos un objektos dažādiem starojumu veidiem. LVĢMC laboratorija ir vienīgā laboratorija Latvijā, kas veic ūdens kvalitātes mērījumus atbilstoši Latvijas un starptautisko noteikumu prasībām, tai skaitā kopējās alfas un betas, radona un gamma radioaktivitātes noteikšana.

Laboratorija jau vairākus gadus veic arī valsts nozīmes ūdens monitoringa programmā noteikto, nosakot ūdens kvalitāti Latvijas lielākajās pilsētās, upēs un Rīgas jūras līcī. Laboratorija piedāvā veikt individuālās dozas mērījumus, izmantojot termoluminiscences dozimetrus (TLD), kā arī piedāvā veikt dozimetriju, izbraucot uz objektiem. Laboratorija ir akreditēta pēc standarta LVS ISO 17025.

Detalizētāku informāciju par pakalpojumiem un to cenām sniegsim, ja rakstīsiet elektroniski uz e-pastu klientu.serviss@lvgmc.lv vai piezvanīsiet pa tālruni 67032665, 67032021.

Nr. Pakalpojums Mērvienība Cena PVN Cena ar PVN
20-04. Zaudējumu atlīdzināšana dozimetra bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā gab 31,56 6,63 38,19
20-05. Individuālā dozimetrija ar individuālajiem termoluminiscences dozimetriem visam ķermenim juridiskām personām, publiskām personām un to iestādēm, kas lieto ne vairāk kā 19 individuālo termoluminiscences dozimetru mēr 17,37 0,00 17,37
20-06. Individuālā dozimetrija ar individuālajiem termoluminiscences dozimetriem visam ķermenim juridiskām personām, publiskām personām un to iestādēm, kas lieto 20 un vairāk individuālo termoluminiscences dozimetru mēr 12,17 0,00 12,17
20-07. Individuālā dozimetrija ar individuālajiem termoluminiscences dozimetriem ķermeņa daļai juridiskām personām, publiskām personām un to iestādēm, kas lieto ne vairāk kā 19 individuālo termoluminiscences dozimetru mēr 8,96 0,00 8,96
20-08. Individuālā dozimetrija ar individuālajiem termoluminiscences dozimetriem ķermeņa daļai juridiskām personām, publiskām personām un to iestādēm, kas lieto 20 un vairāk individuālo termoluminiscences dozimetru mēr 6,27 0,00 6,27
20-09. Jonizējošā starojuma dozas noteikšana gab 15,41 3,24 18,65
21-01.01. Paraugu (piemēram, vides, būvmateriālu, pārtikas) sagatavošana radioaktivitātes testēšanai - sasmalcināšana, žāvēšana, pārpelnošana gab 25,04 5,26 30,30
21-01.02. Paraugu (piemēram, vides, būvmateriālu, pārtikas) sagatavošana radioaktivitātes testēšanai - ūdens iztvaicēšana, sausā atlikuma pārpelnošana gab 32,40 6,80 39,20
21-02.01. Paraugu beta radioaktivitātes testēšana par 31,67 6,65 38,32
21-02.02. Paraugu alfa radioaktivitātes testēšana par 31,67 6,65 38,32