Piedāvājam plašu spektru meteoroloģiskās un klimatiskās informācijas no sertificētām LVĢMC novērojumu stacijām. Jums ir iespēja saņemt ļoti savlaicīgu operatīvo informāciju reālā laika režīmā par gaisa temperatūru, vēja virzienu un ātrumu, atmosfēras nokrišņiem, kā arī citiem novērojumu stacijās reģistrētajiem meteoroloģiskajiem elementiem. Ir iespēja saņemt statistiski apstrādātu meteoroloģisko un klimatisko informācija par dažādiem laika periodiem un dažādos griezumos. Pieredzējuši speciālisti sniedz konsultācijas un veic uz apjomīgām ilggadīgo novērojumu datu kopām balstītus aprēķinus, sagatavo ilggadīgo novērojumu datu apkopojumus un izvērtējumus. Mūsu informācija Jums noderēs operatīvi plānojot ikdienas darbus, menedžējot dažādus ar laika apstākļiem saistītus Jūsu darbības nozarei būtiskus riskus. Informācija būs noderīga ilglaicīgai darbības plānošanai, labāko risinājumu izvērtēšanai, dažādu sfēru darbības nodrošināšanai, attīstības veicināšanai un efektivitātes izvērtēšanai.

Piedavājam arī dažas idejas oriģinālām dāvanām.

Detalizētāku informāciju par pakalpojumiem un to cenām sniegsim, ja rakstīsiet elektroniski uz e-pastu klientu.serviss@lvgmc.lv vai piezvanīsiet pa tālruni 67032020, 67032620.

 

Nr. Pakalpojums Mērvienība Cena PVN Cena ar PVN
01-01. Meteoroloģiskā, hidroloģiskā informācija (1 vienība = 1 stundas ikminūšu novērojumu dati, 1 elements) gab 0,07 0,01 0,08
01-02. Meteoroloģiskā, hidroloģiskā informācija (1 vienība =ik 1 stundas vai ik 3 stundu novērojumu dati, 1 elements) gab 0,14 0,03 0,17
01-03. Noteiktu dienu izlase ar vienu meteoroloģiskā, hidroloģiskā elementa vērtību noteiktā periodā, kas nav lielāks par 1 mēnesi (1 vienība = dienu izlase) gab 29,06 6,10 35,16
01-04. Specializētā aeroloģiskā informācija (vidējais vēja ātrums un virziens slāņos) (1 vienība = 1 novērojumu termiņš) gab 13,09 2,75 15,84
01-05. Meža ugunsbīstamības kompleksais rādītājs (1 vienība) gab 6,15 1,29 7,44
01-06. Meteoroloģiskā, hidroloģiskā elementa diennakts vērtība noteiktā vietā gab 1,11 0,23 1,34
01-07. Meteoroloģiskā, hidroloģiskā elementa dekādes vērtība noteiktā vietā gab 6,30 1,32 7,62
01-08. Meteoroloģiskā, hidroloģiskā elementa mēneša vērtība noteiktā vietā gab 14,51 3,05 17,56
01-09.01. Izziņas sagatavošana par nelabvēlīgiem meteoroloģiskiem / hidroloģiskajiem apstākļiem vai detalizēts meteoroloģisko elementu apraksts noteiktā laika periodā - 1 diennakts novērojumi gab 12,69 2,66 15,35
01-09.02. Izziņas sagatavošana par nelabvēlīgiem meteoroloģiskiem / hidroloģiskajiem apstākļiem vai detalizēts meteoroloģisko elementu apraksts noteiktā laika periodā - perioda novērojumi (2 līdz 10 diennaktis) gab 31,19 6,55 37,74