LVĢMC veic hidroloģiskos novērojumus 71 novērojumu stacijā (ieskaitot gan virszemes hidroloģiskās, gan arī jūras piekrastes hidroloģiskās stacijas), kas ir vienmērīgi un pietiekami blīvi izvietotas visā Latvijas teritorijā. Mūsu rīcībā ir faktiskā un vēsturiskā hidroloģiskā informācija par >100 gadu laika periodu, kas tiek izmantota hidroloģiskā režīma izpētē, ūdens noteces aprēķināšanā, hidroloģisko prognožu sastādīšanā un citiem mērķiem. Pateicoties ilggadīgajiem hidroloģiskiem novērojumiem, dati tiek apkopoti, apstrādāti un analizēti. Piemēram, ilggadīgās upju, ezeru un ūdenskrātuvju ūdens līmeņa datu rindas ļauj veikt statistiskos jeb teorētiskos aprēķinus un analizēt situāciju plūdu apdraudētajās teritorijās pavasara palu un/vai vasaras-rudens uzplūdu periodos. Savukārt, ilggadīgie jūras novērojumi ļauj izprast vēsturisko un esošo hidroloģisko situāciju ne tikai pašā jūras piekrastē, bet arī Latvijas lielāku upju grīvās, kur atrodas tādas lielas pilsētas kā Rīga, Ventspils, Liepāja un citas.  Mūsu augstās kvalifikācijas speciālisti ar jaunās paaudzes tehniskajām iekārtām var veikt HES agregātu tarēšanu; gan sanitāro, gan plūdu maksimālo caurplūdumu mērījumus; upju gultnes un ezeru (ūdenskrātuvju) dobju morfoloģisko parametru noteikšanu, īstermiņa pētījumus upēs un ezeros.

Pakalpojumu uzskaitījumu skatīt arī šeit.

Detalizētāku informāciju par pakalpojumiem un to cenām sniegsim, ja rakstīsiet elektroniski uz e-pastu klientu.serviss@lvgmc.lv vai piezvanīsiet pa tālruni 67032020, 67032620.