Lai analizētu gaisa piesārņojumu, LVĢMC piesārņojuma izkliedes modelēšanai izmanto programmu EnviMan (beztermiņa licence Nr. 0479-7349-8007, versija Beta 3.0D). Modelēšana tiek veikta balstoties uz stacionāro avotu radītajām emisijām, izmantojot valsts statistiskā pārskata par gaisa aizsardzību „Nr.2-Gaiss” atskaites par uzņēmumu radītajām emisijām, un informāciju par autotransporta plūsmu.

Meteoroloģiskajam raksturojumam tiek izmantoti novērojumu staciju ilggadīgo novērojumu dati. Ar EnviMan programmatūras palīdzību mūsu centra atbildīgie speciālisti novērtēs gaisa piesārņojuma izplatību jebkurā Latvijas vietā, ievērojot gan izmešu avota raksturlielumus, gan meteoroloģiskos un topogrāfiskos parametrus.

Iesniegums gaisu piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinam

Pakalpojumu cenas skatīt zemāk. Pakalpojumam “Gaisa piesārņojuma izkliedes aprēķins satiksmes infrastruktūras attīstības projektiem” tiek noteikta līgumcena, katram pasūtījumam to aprēķinot pēc pakalpojuma izpildei nepieciešamā darba apjoma.

Detalizētāku informāciju par pakalpojumiem un to cenām, izpildes termiņiem sniegsim, ja rakstīsiet elektroniski uz e-pastu klientu.serviss@lvgmc.lv vai piezvanīsiet pa tālruni 67032020, 67032620.

Nr. Pakalpojums Mērvienība Cena PVN Cena ar PVN
06-04. Režģa šūnas koordinātu un rezultātu datu rindu aprēķins (pakalpojums pieejams tikai kopā ar 06-14.,vai 06-15., vai 06-16.p.) gab 27,42 5,76 33,18
06-05. Nepieciešamie meteoroloģisko apstākļu dati gaisu piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanai (dati sagatavoti Excel formātā) gab 221,13 46,44 267,57
06-06. 1 kartes sagatavošana par gaisu piesārņojošo vielu izkliedi gab 20,42 4,29 24,71
06-14.01. Esošais (fons) gaisa piesārņojošo vielu izkliedes aprēķins (aprēķinu rezultāts tiek atspoguļots tabulas formā), 1 vielai gab 206,39 43,34 249,73
06-14.02. Esošais (fons) gaisa piesārņojošo vielu izkliedes aprēķins (aprēķinu rezultāts tiek atspoguļots tabulas formā), 2 vielām gab 235,87 49,53 285,40
06-14.03. Esošais (fons) gaisa piesārņojošo vielu izkliedes aprēķins (aprēķinu rezultāts tiek atspoguļots tabulas formā), 3 vielām gab 265,36 55,73 321,09
06-14.04. Esošais (fons) gaisa piesārņojošo vielu izkliedes aprēķins (aprēķinu rezultāts tiek atspoguļots tabulas formā), 4 vielām gab 294,84 61,92 356,76
06-14.06. Esošais (fons) gaisa piesārņojošo vielu izkliedes aprēķins (aprēķinu rezultāts tiek atspoguļots tabulas formā), 5 vielām gab 324,32 68,11 392,43
06-14.07. Esošais (fons) gaisa piesārņojošo vielu izkliedes aprēķins (aprēķinu rezultāts tiek atspoguļots tabulas formā), 6 vielām gab 353,81 74,30 428,11
06-14.08. Esošais (fons) gaisa piesārņojošo vielu izkliedes aprēķins (aprēķinu rezultāts tiek atspoguļots tabulas formā), par katru nākamo vielu, skaitot no 7-tās vielas gab 147,12 30,90 178,02