Atjaunināta CO2 emisiju no kurināmā stacionārās sadedzināšanas aprēķina metodika

Publicēts: 09.01.2017