-2,3

Ainaži

2012.-2013. gadu kalendārā ziema Latvijā

Publicēts: 06.03.2013

2012.-2013. gadu kalendārās ziemas vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija -4,4ºC, kas ir 0,5 grādus zem ilggadīgās vidējās normas, tādējādi ierindojot to gan ilggadīgās, gan 21. gadsimta ziemu datu rindu vidusdaļā, vairāk uz auksto pusi. Šajā gadsimtā aukstākā (-6,7ºC ) ir bijusi 2009.-2010. gadu ziema, bet vissiltākais laiks (+0,8ºC) ir bijis 2007.-2008. gadu ziemā, kura ilggadīgajā datu rindā ir otrā siltākā.  Ilggadīgie dati rāda, ka Latvijā visaukstākā ir bijusi 1941.-1942. gadu ziema, tās vidējā gaisa temperatūra bija -9,8ºC. Savukārt 1924.-1925. gadu ziema ir bijusi vissiltākā (+1,0ºC).

2012.-2013. gadu kalendārās ziemas visi trīs ziemas mēneši ir bijuši ar nedaudz, bet tomēr ar lielāku par normu nokrišņu daudzumu. Kopējais ziemas nokrišņu daudzums vidēji Latvijā bija 141 mm (108% no ilggadīgās normas), tādējādi ierindojot to ilggadīgās datu rindas mitrāko ziemu trešajā desmitā, bet 21. gadsimtā -  datu rindas vidusdaļā, vairāk uz mitro pusi. 21. gadsimtā, kā arī ilggadīgajā datu periodā ar nokrišņiem visbagātākā (210 mm) bija 2011.-2012. gadu ziema. Vismazāk nokrišņu ilggadīgajā datu periodā ir bijis 1946.-1947. gadu decembra-februāra mēnešos (42 mm), bet 21. gadsimtā - 2002.-2003. gadu ziemā (77 mm).