Latvijas upēs ūdens līmenis turpina pazemināties

Publicēts: 17.05.2017

Latvijas upēs galvenokārt turpinās ūdens līmeņa pazemināšanās, atsevišķos upju posmos ūdens līmeņa svārstībās. Aizvadītajā diennaktī ūdens līmenis pazeminājās Daugavā posmā Zapadnaja Dvina - Pļaviņas par 2-13 cm un tās baseina upēs par 2-8 cm. Salacā un tās pietekās ūdens līmenis pazeminājās par 1-4 cm. Gaujā ūdens līmenis pazeminājās par 3 cm un tās baseina upēs par 1-10 cm. Lielupē ūdens līmenis pazeminājās par 2-17 cm. Lielupes pietekās Mūsā un Bērzē ūdens līmenis pazeminājās par 16 un 24 cm, bet Svētē paaugstinājās par 16 cm. Ventā ūdens līmenis pazeminājās par 3-9 cm un citās Kurzemes upēs par 1-6 cm.

Paliekot siltākam Latvijas upju krasti sāk aizaugt, atsevišķos upju posmos ūdens augi ir novērojami atsevišķos teces šķērsgriezumos (1. att.).

  1. attēls Ogre pie Ogres 2017. gada 1. un 17. maijā

Šorīt ūdens temperatūra Latgales upēs bija 10-13°C, Vidzemes upēs 8-12°C, Zemgales upēs 10-14°C un Kurzemes upēs 7-13°C robežās. Ūdens temperatūra Latvijas ezeros bija 10-13°C robežās.

Tuvākajā diennaktī ūdens līmenis Daugavā un citās Latvijas upēs turpinās pazemināties ar līdzīgu tendenci kā aizvadītajā diennaktī. Latvijas rietumu un centrālās daļas upēs iespējamas nelielas ūdens līmeņa svārstības nokrišņu ietekmē.