Hidroloģiskā situācija Daugavā un citās Latvijas upēs 12. martā

Publicēts: 12.03.2017

Ūdens līmenis

Aizvadītajā diennaktī Daugavā no Zapadnaja Dvina līdz Verhņedvinskai ūdens līmenis paaugstinājās par 2-43 cm, bet posmā Veļiža - Suraža un pie Ullas pazeminājās par 2-9 cm un 26 cm. No Piedrujas līdz Krāslavai ūdens līmenis paaugstinājās par 4-7 cm, bet no Daugavpils līdz Pļaviņām pazeminājās par 12-34 cm, izņemot pie Jēkabpils, kur paaugstinājās par 24 cm. Daugavas baseina upēs ūdens līmenis paaugstinājās par 5-29 cm. Šodien 12. martā no plkst. 08:00 līdz 15:00 ūdens līmenis posmā Piedruja - Daugavpils nav mainījies, posmā Vaikuļāni - Jersika pazeminājies par 2-5 cm, pie Jēkabpils pazeminājies par 6 cm, bet pie Zeļķiem un Pļaviņām paaugstinājies par 3 un 1 cm. Pie Pļaviņām ūdens līmenis no 8:00 līdz 15:00 saglabājies stabils un svārstījies 2 cm robežās.

Salacā un tās pietekās ūdens līmeņa svārstības 1-2 cm robežās. Gaujā ūdens līmenis pazeminājās par 3-4 cm. Lielupē no Mežotnes līdz Kalnciemam ūdens līmenis paaugstinājās par 5-25 cm un tās pietekās par 5-19 cm. Ventā no Leckavas līdz Kuldīgai ūdens līmenis paaugstinājās par 5-21 cm. Citās Kurzemes upēs ūdens līmenis paaugstinājās par 5-15 cm. Aiviekstē pie Lubānas un Aiviekstes HES, Daugavā pie Vaikuļāniem, Jēkabpils un Zeļķiem ir pārsniegts palieņu applūšanas līmenis, bet pie Pļaviņām joprojām pārsniegts ļoti augts (bīstams) ūdens līmenis.

1. attēls. Ūdens līmeņa izmaiņas Daugavā pie Pļaviņām no 9. līdz 12. martam

Ledus situācija

Daugavā augšteces posmos pie Veļižas un Suražas ledus sakustēšanās, bet pārējā tecējumā reta ledus iešana un paliku piesalas, bet pie Pļaviņām izveidojies un joprojām nekustīgs ledus sastrēgums. Arī aiz Krustpils loka lejpus Jēkabpils ledus sastrēgums. Gaujā pie Velēnas ledus sega ar lāsmeņiem, bet no Valmieras līdz Siguldai paliku piesalas. Salacā paliku piesalas. Ventā pie Kuldīgas brīvs. Lielupe brīva.