Informācija par gaisa kvalitāti Latvijas pilsētās 2016. gada decembrī

Publicēts: 10.01.2017

Pilsēta, iela

Sēra dioksīds

Slāpekļa dioksīds

Ozons

Oglekļa oksīds

Benzols*

Daļiņas PM10

Daļiņas PM2.5*

diennakts vērtība/

stundas vērtība

stundas vērtība/

kalendārais gads

stundas

 vērtība/8 stundas vērtība

8 stundas vērtība

kalendārais gads

diennakts vērtība/

kalendārais gads

kalendārais gads

Rīga, Maskavas iela 165

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

-

nav pārsniegts

-

-

Rīga, Raiņa bulvāris 19**

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

-

-

nav pārsniegts

nav pārsniegts

Rīga, Brīvības iela 73

-

-

 

-

-

pārsniegts

-

Lasīt vairāk