Publisko iepirkumu arhīvs

Iepirkuma priekšmets: Reaģentu, standartšķīdumu un references materiālu piegāde vides paraugu ķīmiskajāma analīzēm
Iepirkuma ID numurs: VSIA LVĢMC2017/6
Sludinājums ievietots: 28.02.2017
Piedāvājuma iesniegšana līdz: 28.03.2017