Publiskie iepirkumi

Iepirkuma identifikācijas nr. Iepirkuma priekšmets Izsludināts Termiņš
VSIA LVĢMC2017/17 Zivju paraugu ievākšana ķīmiskajam un bioloģiskajam monitorimgam Latvijā 24.05.2017 05.06.2017
VSIA LVĢMC2017/13 Fiziskās drošības prasību izpilde radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons” 24.05.2017 06.06.2017