Publiskie iepirkumi

Iepirkuma identifikācijas nr. Iepirkuma priekšmets Izsludināts Termiņš
VSIA LVĢMC2017/1 Autotransporta remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi 12.01.2017 24.01.2017
VSIA LVĢMC2017/3 Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu (PPPV) reģistra izstrāde 20.01.2017 31.01.2017