Datu pieejamība

LVĢMC mājas lapā iespējams uzzināt kādās hidroloģiskās stacijās par kādiem laika periodiem ir pieejami faktiskie novērojumu dati. Datu atlasi var īstenot vienas stacijas ietvaros, attiecīgi staciju laukā izvēloties staciju un parametru laukā atzīmējot interesējošo parametru. Lai izvēlētos vairākus parametrus, nospiediet CTRL taustiņu. Bet, ja interese ir par viena konkrēta parametra pieejamību novērojumu tīkla stacijās, tad izvēlas datu atlasi pēc viena parametra, parametru laukā izvēloties parametru un staciju laukā, ar piespiesta CTRL taustiņa palīdzību, atzīmējot interesējošās stacijas.
 
Lai bezmaksas novērojumu datus lejupielādētu, jādodas uz Datu meklēšanu.
Stacija
Parametrs