Datu pieejamība

LVĢMC mājas lapā iespējams uzzināt kādās gaisa kvalitātes stacijās par kādiem laika periodiem ir pieejami atmosfēras gaisa kvalitātes vai nokrišņu kvalitātes novērojumu dati, izvēloties novērojumu programmu laukā vēlamo programmu. Datu atlasi var īstenot vienas stacijas ietvaros, attiecīgi staciju laukā izvēloties staciju un parametru laukā atzīmējot interesējošo parametru. Lai izvēlētos vairākus parametrus, nospiediet CTRL taustiņu. Bet, ja interese ir par viena konkrēta parametra pieejamību novērojumu tīkla stacijās, tad izvēlas datu atlasi pēc viena parametra, parametru laukā izvēloties parametru un staciju laukā, ar piespiesta CTRL taustiņa palīdzību, atzīmējot interesējošās stacijas.
 
Lai bezmaksas novērojumu datus lejupielādētu, jādodas uz Datu meklēšanu.

Stacija
Parametrs
Novērojumu programma